Kas var mācīties?

Mācīties var Jebkurš, kas sasniedzis mācību braukšanas uzsākšanai noteikto minimālo vecumu, tātad 2 gadus ātrāk, kā var iegūt kāroto kategoriju.

 

Vadītāja apliecību iegūt var jebkurš Latvijas pilsonis vai persona, kas reģistrējusi savu uzturēšanos Latvijā, ir sasniegusi kārotās kategorijas iegūšanai atbilstošu vecumu, un nav izpelnījusies liegumu kārtot vadītāja apliecību .

Gadījumā, ja Jūs pēkšņi sāk mākt šaubas, vai tam atbilstat, ieliku izrakstu no „Ceļu satiksmes likuma”.

 

Izraksts no „Ceļu satiksmes likuma”

Ceļu satiksmes likums (02.04.3013), 22.pants. Transportlīdzekļu vadītāju apmācība un vadītāja apliecības izsniegšana

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļu vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona:

1) kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā vai kura var pierādīt, ka pēdējos sešus mēnešus ir mācījusies Latvijā. Šā panta izpratnē personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

a) personas uzturēšanās vieta un deklarētā dzīvesvieta vismaz 185 dienas kalendārajā gadā ir Latvijā personisku saistību (saistību, kas liecina par attiecīgās personas ciešu saikni ar Latviju) un darba saistību dēļ,

b) personai nav darba saistību, bet tās uzturēšanās vieta un deklarētā dzīvesvieta Latvijā ir personisku saistību (saistības, kas liecina par attiecīgās personas ciešu saikni ar Latviju) dēļ,

c) persona ārvalstī uzturas darba saistību dēļ, bet regulāri atgriežas un uzturas Latvijā personisku saistību (saistības, kas liecina par attiecīgās personas ciešu saikni ar Latviju) dēļ, un tās deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā,

d) personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, bet tās uzturēšanās ārvalstīs saistīta ar mācībām;

2) kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nokārtojusi teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudi;

3) kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikusi veselības pārbaudi un kurai nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai. Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas, kurām ir attiecīgs ārstniecības personas sertifikāts;

4) kurai noteiktā laika periodā nav liegta šo tiesību iegūšana un kurai Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai nav atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.